DSM 7.0.1 - Hướng dẫn kết nối NAS lần đầu khi mua hàng tại Shop - Thiết bị mạng custom

DSM 7.0.1 – Hướng dẫn kết nối NAS lần đầu khi mua hàng tại Shop

 

Trước khi thực hiện vui lòng tắt tường lửa của Windows.

Dùng Tool Synology Assistant để tìm IP NAS. 

Ấn Search để tìm IP NAS
Nhập IP NAS vào trình duyệt
Khai báo thông tin cho NAS
Không cho tự động Update

 

Khi mới vào giao diện thì ngôn ngữ mặc định là tiếng Pháp, Chúng ta đổi qua tiếng Anh theo hướng dẫn ảnh dưới

Đổi ngôn ngữ qua tiếng Anh

Và đây là giao diện:

Giao diện chính